Vidareutbilda din personal

Personalen är en otroligt viktig byggsten i ett företag och man bör vara mån om de anställda om man är mån om företaget. Personerna som jobbar på ett företag är inte bara utbytbara reservdelar utan viktiga individer som alla kan bidra med någonting viktigt till verksamheten. Ett sätt att visa omtanke är att erbjuda vidareutbildning. Det ger inte bara signaler till personalen att företaget satsar på dem utan ökar såklart kompetensen och därmed även kvalitén i arbetet.

Vidareutbildning av personal kan se ut på olika vis. Man kan erbjuda personlig vidareutbildning, exempelvis inom personlig utveckling, ledarskap eller hälsa. Man kan och bör även vidareutbilda inom företags produkter och tjänster så att personalen hela tiden är uppdaterad på det senaste och samtidigt håller motivationen för sitt uppdrag på topp.

Det är viktigt att fånga upp de personer i personalstyrkan som inte längre finner arbetet stimulerande. Ta ett samtal och diskutera kring vad som kan göra att personen tycker arbetet är mer utmanande och försök hitta passande vidareutbildningar. Om man upptäcker att någon inte klarar av att sköta sitt jobb eller saknar kompetens inom något område så är det viktigt att istället för att klaga på personen, komma med konstruktiva synpunkter och erbjudande om viktig vidareutveckling - både för företagets och individens skull. Man bör säkerställa att samtliga i personalen har den kompetens som krävs.