Var mån om din personal

En personalstyrka som mår bra är ofta synonymt med ett företag som mår bra och tvärtom. Personal som inte trivs eller mår bra på jobbet kommer förmodligen att leda till sämre produktivitet och kanske höga sjukskrivningar. Ett företag som tar hand om sin personal kan med andra ord räkna med en högre effektivitet och produktivitet, mindre kostsamma sjukskrivningar och ökad kreativitet och initiativförmåga. Företaget kommer hela tiden utvecklas i positiv riktning framåt.

Hur visar man då omtanke för sin personal? Det är viktigt med en transparens genom alla led i företaget, och att alla känner att de är en viktig länk i kedjan. Oavsett position så bör man bli hörd, sedd och ha möjligheten att påverka om man vill. Just känslan av att kunna påverka är viktig. Om problem dyker upp så bör man som chef våga lyfta frågan och jobba mot en lösning som passar alla. Det är bra om man ser konflikter som en chans till utveckling istället för att man undviker dem och sopar problemen under mattan.

Ett företag bör förebygga stress och annan ohälsa genom att se till att scheman och liknande inte bara är effektiva för företaget utan även ger personalen chans till återhämtning. Ju mer hälso- och friskvård man har möjlighet att erbjuda personalen, desto bättre. Det kan handla om friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, gratis rådgivning och/eller hälsokontroller, hälsodagar, gratis frukt, uppmuntra till promenader på raster och så vidare.