Välj rätt ledarskapsutbildning

Behöver du som chef ledarskapsutbildning? Det krävs ett mått av ödmjukhet för att svara ja på den frågan. Men den chef som anser att man inte behöver utbildning är nog den som behöver det allra mest.

Det finns en mängd olika ledarskapsutbildningar och det gäller därmed att se över utbudet för att hitta vad som passar. Nedan presenteras bara ett axplock av de utbildningar som finns men som ändå speglar vad dessa utbildningar ofta sätter fokus på.

Ledare men inte chef

Ledare är ett positivt laddat ord och den chef som ses som en ledare har ofta sina medarbetare med sig i besluten. Ordet chef har däremot ofta en mer negativ klang. Det förknippas allt för ofta med en person som tar beslut utan att lyssna på andra och bestämmer utan att bry sig om vad andra tycker om de beslut som tas. Kan en chef vara ledare? Visst går det – men det är inte helt lätt.

Medarbetarsamtal

Minst en gång per år har alla anställda rätten till medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Det kan vara ett samtal där parterna både ger och tar åsikter och tankar och därmed blir det ett öppet samtal som får medarbetaren att växa. Men det kan lika gärna vara något som ses som något ”nödvändigt ont” från bägge parter. Det kommer även då visa sig i resultatet.

Arbetsrätt för chefer

Vilka befogenheter har man som chef? Gränsen är inte helt lätt att hitta och det är därför som många väljer att utbilda sig i frågan.