Välj rätt företagsform

När du ska starta ett företag är det viktigt att välja rätt företagsform. Om du har ett befintligt företag som har utvecklats kan det också vara en god idé att kolla över vilka olika former som finns och om det är dags att byta företagsform. Innan man väljer företagsform måste man dels ha en verksamhetsbeskrivning så man vet vad man vill med företaget, dels behöver man ha funderat på om man har tänkt att driva verksamheten ensam eller tillsammans med andra.

Hos exempelvis Skatteverket, Bolagsverket och Verksamt kan man fördjupa sig i vilka företagsformer som finns och vad de innebär. För dig som vill starta en verksamhet helt ensam kan en enskild firma passa bra. Med enskild firma behöver man inte satsa ett kapital vid bildandet. Du som enskild firmatecknare är juridiskt ansvarig för allt inom företaget.

Ett aktiebolag är i stället en egen juridisk person och det du kan förlora är i stort sett det kapital du satsat. För att starta ett aktiebolag krävs att du investerar ett kapital om minst 50 000 kronor. Ett aktiebolag kan startas och ägas av en eller flera personer. Vid skatteskulder och andra avgifter kan du i ett aktiebolag bli personligt ansvarig. Om du inte vill investera med ett kapital kan företagsformen Handelsbolag vara ett alternativ. Det finns även andra företagsformer, som passar exempelvis föreningar och liknande.