Tjänsteresor - vad är det som gäller?

Tjänsteresor, att resa i tjänsten helt enkelt. En resa som på något sätt har samband med affärsverksamheten på företaget eller organisationen där den som reser är anställd, eller om man är egen företagare, klassas som en tjänsteresa.

Det är arbetsgivaren som ska stå för kostnader som flyg, tåg, taxi och hotell som dyker upp i samband med en tjänsteresa. Detta gör normalt sett på ett av två olika sätt: genom fakturering eller med ett kreditkort som företaget tillhandahåller.

Men det är inte helt ovanligt att resenären själv lägger ut pengar för detta och får ersättning i efterhand. Denna ersättning är dock helt skattefri. En ovanligare metod, men som fortfarande förekommer, är att man får ett förskott som ska användas till dessa utgifter och sedan måste redovisas.

Något som ibland dyker upp är att man på ett sätt eller annat använder sin bil i samband med resan. Normalt sett är det ju bensinen som ersättningen handlar om men det kan även vara andra kostnader. Har man till exempel varit tvungen att ta sin egen bil till flygplatsen och långtidsparkera där är detta ytterligare en kostnad som bör räknas in. Det är då viktigt att man tydliggör kostnaderna för detta då flygplatser normalt sett har väldigt specifika kostnader beroende på hur länge man kommer att stå där.

Reser man dessutom utanför den ordinarie arbetstiden kallas detta för restid och gör en berättigad till en ersättning kallad resetidsersättnig, åtminstone så länge som företaget har ett kollektivavtal. Enligt specifikationer brukar man inte räkna tiderna 22:00 - 08:00 så länge arbetsgivaren har betalat för sovplats under resans gång. Som en hytt på en båt eller sovkupé på ett tåg.

För att kunna få ut några av dessa ersättning är det dock viktigt att man följer företagets resereglemente. Detta specificerar hur man ska boka resor och övernattningar, men även till vilka kostnader man håller sig till.