Skapa en trivsam arbetsmiljö

En trivsam arbetsmiljö mår alla bra av och bör tillhöra en hög prioritet inom alla företag. Både personal och i förlängningen även företaget själv. En bra arbetsmiljö handlar om allt från hur arbetsklimatet är kollegor emellan till ledarskap och den fysiska arbetsmiljön som luft, ljus, ljud, ergonomiska möbler och arbetsställningar samt hur stressnivån är. Ett tips är att tillsätta en person eller grupp som är ansvariga för just arbetsmiljön. De flesta företag brukar exempelvis ha ett skyddsombud som skulle kunna jobba med att kolla över samtliga delar.

En öppen och ärlig kommunikation kollegor emellan, som grundar sig i respekt för varandra är en viktig grund i en bra arbetsmiljö. Ledarskapet är viktigt och cheferna bör lyssna på sina medarbetare och låta dem påverka på olika sätt. Att skapa scheman som både är effektiva för företaget och skapar ett så stressfritt arbete som möjligt gynnar en god arbetsmiljö.

En genomtänkt hälso- och friskvård likaså. Om man jobbar på ett kontor exempelvis så kan höj- och sänkbara skrivbord vara ett led i en bra fysisk arbetsmiljö. Saker som färgvalet på väggar, att det är bra arbetsbelysning, trivsam omgivning exempelvis med gröna växter, god ventilation och så lite störande ljud och buller som möjligt kommer göra att arbetsmiljön förbättras.