Samarbeta med andra företag

Att samarbeta med andra företag kan göra stor skillnad för ett företaget. Beroende på vilken typ av verksamhet du har så kan du tjäna på att samarbeta med andra företag. Det måste inte nödvändigtvis röra sig om andra företag inom samma bransch utan givande samarbeten kan ske på många olika sätt.

Samarbete med andra företag kan exempelvis röra marknadsföring där ni drar kunder åt varandra på olika sätt. Kanske genom gemensamma marknadsföringskanaler, genom att rekommendera varandra, kombinera erbjudanden och så vidare. En annan typ av samarbete är att man gör gemensamma inköp för att få ner priser eller att man gör större investeringar tillsammans. Lokaler, fastigheter eller byggnader kan vara ett exempel, alternativt större maskiner och redskap.

Förutom de här formerna av samarbete bör man sträva efter att skapa nätverk där man utbyter värdefull kunskap och inspiration med varandra. Kontakter är A & O och det kommer ofta tillfällen där en god kontakt kommer till användning. Var inte rädd för att socialisera och bekanta dig med andra företagare, bygg kontakter och relationer! Ett företag bör vara i ständig utveckling för att inte riskera att stagnera och det gäller att du som har ett företag håller dig alert och aktiv på många plan!