Säker lagring av data

Idag är fördelarna många med att använda sig av olika molntjänster. Det är både plats- och tidssparande att använda sig av de möjligheter som finns men det gäller också att det är en säker tjänst som du köper, särskilt om du lagrar känslig information som bara vissa användare ska få tillgång till. 

Drift och systemsäkerhet

Det gäller att kolla över de företag du anlitar och se hur de arbetar med sin säkerhet, hur fungerar deras driftmiljö. Har de lagring på fler än ett ställe ifall olyckan trots allt skulle vara framme och det exempelvis blir en brand eller någon annan säkerhetsrisk eller katastrof i de områden där servrarna finns. Hur minimerar de riskerna med eventuella driftavbrott, finns rejäla brandväggar och hur ofta utförs kontroller på att dessa fungerar är några av de parametrar man kan kolla på. 

Säker data och åtkomst

Den data du lagrar ska alltid tillhöra dig och ditt företag, du bestämmer vilka som ska ha åtkomst till den och hur åtkomsten ska ske. Ska det loggas in med lösenkoder, använda E-legitimation elelr ange vissa IP adresser som får access till dokumenten. När allt är upplagt, kontrollerat och klart så är det ett otroligt bra sätt att lagra sin information på och dessutom i många fall till och med säkrare än på ditt eget företag.