Omorganisering på företaget

Omorganisation kan starkt påverka ett företag och dess anställda. Att vara förberedd på detta och veta hur man hanterar det är information alla i ledande positioner bör ha. Men även om man vet hur man ska agera kommer inte betyda att det inte blir svårt.

När omorganisation först kommer på tal är det väldigt vanligt att ryktet snabbt börjar sprida sig på ett företag och ju längre tid som går utan att anställda får veta något mer konkret desto sämre kan stämningen lätt bli.

Personer i ledarroller har ett ansvar att lyssna på sina medarbetare och agera som förmedlare mellan dem. Det kan vara till stor hjälp att försöka skapa en dialog med de som riskerar att bli av med sina jobb och vara öppen och uppriktigt med dem. Fråga dem hur de tycker och känner om situationen, vad de vill göra och vad de vill att deras chef ska göra.

Om det är fallet att företaget samarbetar med någon konsult eller liknande i samband med omorganisationen kanske chansen finns att de kan hjälpa vägleda medarbetare till ny karriär, vilket kan stäva dålig stämning genom att ge dem en känsla av trygghet i framtiden.

Är detta inte fallet måste man arbeta mer aktivt med att ta hand om situationer när de dyker upp och se till att alla får vara med i diskussionen. Att förklara för dem att man förstår deras oro och som grupp tala om hur de vill att detta ska hanteras.

Det är dock inte bara de som riskerar att förlora sitt jobb som kan påverkas av detta. De anställda som blir kvar kan känna skuld över att de inte tappade sitt jobb men deras medarbetare gjorde det. Detta kan också hanteras genom att som grupp tala öppet om vad det är som händer och varför.

Att skapa en bra stämning på arbetsplatsen är en kontinuerlig arbetsfråga som alla på ett företag bör tänka noga på. Kan man etablera en bra stämning rent generellt sett är man också bättre utrustad för att hantera stressiga och jobbiga situationer när de väl dyker upp.

Det finns många företag som har haft flera omorganiseringar på förhållandevis kort tid. Nu kan det vara fallet att alla dessa har gjorts av bra anledningar och att positiva saker har kommit från dem. Men detta kan fortfarande vara något som stället till problem, både på kort och på lång sikt.

Om det är något som den genomsnittlige arbetaren vill ha i yrkeslivet är det trygghet och kontinuitet. Men allt för många företag underskattar hur en omorganisering kan negativt påverka arbetarna.

Numera är detta något vi ser betydligt mindre av. Många företag gick igenom detta på grund av snabb teknologiutveckling och globalisering tillsammans med stora pensionsavgångar. Men marknadsavregleringar och introduktionen av bemanningsföretag på arbetsmarknaden spelade säkert en stor roll de också. Ett modernt företag är nu mer förberedd för eventuell utveckling och att arbeta på en mer global marknad.