Olika lösningar för personalbrist

De flesta företag stöter förr eller senare på situationer där mer personal plötsligen behövs. Anledningen till detta kan variera stort och det gäller att veta vilken lösning som är bäst lämpad situationen man hamnat i. Här tittar vi på ett par olika exempel.

Vikarie

Många förknippar nog vikarier med skola och lärare men tekniskt sett avser detta till vilken tidsbegränsad anställning som helst som ämnar ersätta en person som av en eller annan anledning blivit frånvarande. Det kan till exempel handla om semester, föräldraledighet eller sjukdom. Detta räknas som en visstidsanställning, som enligt LAS inte får vara längre än två år vardera under en femårsperiod. En anställning som går över perioden kommer automatiskt övergå till en tillsvidareanställning.

Konsult

Konsulter är väldigt vanligt inom många branscher och något företag anlitar när vissa expertiser som inte företaget har behövs för ett projekt eller liknande. En konsult arbetar i regel för ett rekryteringsföretag och räknas som en anställd av denne, inte kunden som köper in konsulttjänsten. Rekryteringsföretaget hyr ut konsulten och tar betalt av det företag som anlitar dem. En konsult räknas därför inte som en anställd av kunden på något sätt och vis.

På högre positioner är det vanligt med en mer speciell lösning man kallar för interimschef. Detta är något som förekommer på flera olika positioner i ett företag men utgörs alltid av viktiga nyckelpositioner som är kritiska för ett företags verksamhet.

Deltidsarbete

Det finns också situationer där man inte kan ursäkta att betala någon för en heltidstjänst för ett mindre arbete som behövs kontinuerligt, men samtidigt är det för mycket för att en existerande anställd att ta över. I dessa fall kan det vara smartast att helt enkelt anställa någon på deltid, kanske 25-50 procent för att hantera detta jobb. Det är inte alltid enkelt att hitta någon som vill binda sig till en deltidsanställning på längre sikt, men heller inte omöjligt. Mycket beror på vilken bransch företaget är verksamt inom.