Offentliga upphandlingar

Många av oss får förr eller senare möjligheten att delta i och räkna på olika anbud. De finns både i arbetet med övriga företag men också inom den offentliga sektorn där det gäller att uppfylla de kriterier som krävs och ligga på ett prisvärt alternativ. Man kan se det som ett pussel där det gäller att få alla bitar att passa ihop och stämma överens så att båda parter blir nöjda och får något ut av affären. 

Det finns konsulter att anlita som är specialiserade på anbud och då särskilt offentliga anbud, för att få hjälp där det behövs. Det är mycket att tänka på och ju fler anbud man lämnar in desto mer erfarenhet får man i bagaget. Det gäller att skriva ett anbud som fungerar och håller sig på en rimlig prisnivå. Det är lika viktigt att det fungerar för den kommun som du lämnar anbudet till som för ditt eget företag. Det är mycket att tänka på, det finns regler att följa och det är viktigt att se till att det finns förtjänst över även för ditt företag att leva på. Att räkna på och vinna en offentlig upphandling kan innebära att jobben och inkomsterna är tryggade ett visst antal år framöver.