Mjukvaruutveckling och dess fallgropar

Allt fler företag har mjukvaruutveckling som en del av verksamheten. Antingen så utvecklar man mjukvara för att att stödja den egna verksamheten eller så är det mjukvaran som är produkten som levereras till slutkund.

Rätt kompetens

För att utveckla stabil och bra mjukvara så krävs det självklart arbetskraft som har rätt kompetens, något som är allt svårare att hitta. I större orter med många IT-företag är självklart utbudet av kompetens större, men det är även konkurrensen och där med kostnaden. När man väl har hittat rätt personer för jobbet gäller det att hålla kvar dem och låta de utvecklas ytterligare. Att satsa på utbildningar för personalen är en viktig del av detta arbetet med att få nöjda medarbetare som känner att de får utvecklas på arbetsplatsen.

Kvalitetsarbete

Precis som med all annan form av produktuveckling så är kvalitetsarbete vitalt. Kanske är det i just mjukvara ännu mer riskabelt att inte ha välfungerande rutiner för testhantering och felrapportering. Detta på grund av den komplexitet som modern mjukvara innefattar. Även här så är det viktigt att alla inblandade anställda har rätt utbildning i ämnet så att ingenting missas. Även om det kanske finns grundläggande erfarenheter av kvalitetsarbete så kan det ändå vara givande att satsa på en utbildning inom specifika programvaror som ReQtest.

Konstanta uppdateringar

Oavsett om mjukvaran skall användas internt eller av slutkund så är det idag sällan så att utvecklingen av en mjukvara helt stannar av. För mjukvara som levereras till slutkund använder många nu affärsmodellen SaaS eller software as a service. Detta betyder helt enkelt att kunden endast hyr mjukvara. Detta är främst fördelaktigt när mjukvaran kan levereras via webbläsaren eller har många och regelbundna uppdateringar. Det ger även en rullande inkomst till företaget och kan i längden ha större marginaler än klassisk försäljning.