Lös behovet av effektiv märkning

Många produkter får inte säljas inom EU utan CE-märkning och ni är skyldiga att ta reda på vilka regler som gäller för er. Som tillverkare försäkrar ni att produkterna följer direktiven för hälsa, miljö och säkerhet. Då får era produkter fri rörlighet på EU-marknaden och därför är effektiv märkning viktig för era affärer.

Några av de produktslag EU-direktiven omfattar är byggprodukter, elprodukter, leksaker, fritidsbåtar, explosiva varor, gasapparater, medicinska produkter, personlig skyddsutrustning, radioutrustning, värmepannor och produkter för bullermätning. En tillverkare eller importör kan ta fram märket själv. När ni gör det behöver ni ta reda på vilken standard som gäller för era produkter. Det är viktigt att ni utformar märket korrekt och med rätt storlek.

Speciella lösningar

Varje verksamhet är unik och har sina egna krav och förutsättningar och därför räcker inte standardlösningar för alla företag. Genom en helhetslösning som integrerar ert system för märkning i era processer uppnår ni effektivare flöden. Systemet förenklar märkning på ytor som är svåra att komma åt och förbättrar dessutom arbetsmiljön för era anställda.

När ni har komplexa behov är det effektivt att anlita en erfaren leverantör som tar ett helhetsansvar för integrering, installation och service av ert system. Leta på internet för att hitta mer information. Lösningarna för era behov finns ofta bara ett klick bort.