Granska lagerbehovet på företaget

Inte alla företag har behöver ett lager, men behovet är tillräckligt stort för att vara en viktig del av företagsvärlden. Lagerbehov är då något man måste ha bra koll på för att minska risken för otrevliga överraskningar.

Lagerlokalens läge

Läget kan vara en viktig faktor för företaget. Det kan mycket väl hända att man regelbundet behöver åka mellan kontoret och lagret, och då vill man ju inte att det ligger allt för långt bort. Men det kan även vara bra att granska hur nära det bör vara till leverantörerna, ens samarbetspartners och så vidare. Det finns väldigt praktiska sökverktyg för detta idag.

Lagerlokalens storlek

Att lagerlokalen är tillräckligt stort är ju något som alla kommer att titta väldigt tidigt på. Men det kan vara smart att inte bara tänka på vilket behov man har idag, utan även nästa år eller ännu längre fram. Att välja en lösning där det går att öka utrymmet vid behov kan därför vara värt kostnaden.

Lagerlokalens utrustning

En lagerlokal behöver också utrustning som klarar av att hantera det man lagrar där. Detta kan komma på köpet med hyran, men kan också vara något man behöver skaffa själv. Då gäller det även att göra sin efterforskning angående denna utrustning och se till att man skaffar rätt saker.

Lagerlokalens kostnad

Man kommer även behöva tänka noga på priset. Ju viktigare lagret är för företaget desto mer kan man ju budgetera för. Men samtidigt är det bäst att titta på så många olika erbjudanden man bara kan och väga dem mot varandra. Ingen vill ju trots allt betala mer än vad det faktiskt är värt.

Lagerlokalens framtidspotential

En annan sak att tänka på är faktiskt vilken potential lokalen har framöver. Även om man inte säkert kan säga att man har ett ökat lagerbehov ett år från nu kan det vara smart att välja en uthyrare som kan lova större utrymme och utökade tjänster om behovet skulle uppstå. Att behöva hitta en ny lagerlokal för att platsen inte längre kan tillgodose ens behov är inte en rolig sits att hamna i.

Lagerlokalens bemanning

På lagret kommer det också behöva finnas personal. Det exakta behovet kan så klart variera från företag till företag. Somliga kan behöva ha flera arbetare på plats på heltid medan andra endast behöver någon där emellanåt.