Gör vad du är bra på – Anlita konsulter på resten

För att nå en hög produktivitet och effektivitet på en arbetsplats är det viktigt att välja vad man ska lägga ner tid och energi på. De anställda har spetskompetenser som självklart ska utnyttjas. Detta eftersom de just har en specialkunskap inom detta område. Men finns inte spetskompetensen bör konsulter hyras in. Det kan ibland ses som en onödig kostnad men det ska då vägas mot alternativet.

Om en mycket duktig datatekniker ska lämna sina arbetsmoment för en stund och sätta sig in i något som den inte alls har samma kunskap inom kommer det ta många timmar innan arbetet är utfört. Detta samtidigt som konsulten kanske genomför samma jobb på halva arbetstiden. I detta fall kan alltså konsulten vara dubbelt så dyr som den anställde för att arbetskostnaden ska bli lika. Men då får man komma ihåg att konskulten även har en spetskompetens som gör at resultatet troligtvis kommer att bli bättre.

Att utnyttja styrkorna inom företaget är en självklarhet – men att ta hjälp av andra företag när inte styrkorna i företaget räcker till bör vara minst lika självklart.