Förtroendegivande ledarskap

Vad är nyckeln till hög produktion, en god lönsamhet och ett företag som växer och rör sig framåt i utveckling? Är det låga priser för att få sälja mycket, utbildning av personalen eller möjlighet att köpa upp andra företag för att på så vis växa? Grunden ligger mycket i ett bra ledarskap.

Ett bra och förtroendegivande ledarskap kan sägas vara grunden som resten av företaget vilar på. Därmed har chefen (oavsett position) ett betydligt större ansvar än vad man kanske i första hand tänker på. Det är lätt att lägga fokus på att en chef har ansvar för verksamhets utveckling (strategi) samt ekonomi men detta är enbart så kallade ”hårda” frågor som bara kan uppnås om man jobbar mycket med personalvård, förtroende och värdefrågor. De mjuka frågorna ligger alltså till grund för hårda kan man säga.

Ett tydligt exempel är hur medarbetarna får respons på det som genomförs. Även om det är saker som ingår i arbetsbeskrivningen och därmed något som förväntas bli gjort eftersom personen får lön för det så är det extremt viktigt med positiv respons. Det många anställda upplever är att de enbart får respons när det gör något negativt. Troligtvis är inte så fallet men då negativ kritik upplevs betydligt starkare än positiv kritik krävs det helt enkelt en stor del beröm för att uppväga den negativa kritiken. Detta är en av de punkter som chefer faller på just eftersom de anser att de anställda gjort de som förväntats av dem. Men att bli sedd och få respons för det jobb man gör skapar förtroende och ett positivt synsätt. Ett förtroende som sedan ligger till grund för så mycket mer än bara produktionen av enstaka produkter.

Om något inte fungerar som det ska på en arbetsplats bör chefen undersöka var problemet sitter och åtgärda detta. Men för den skull inte glömma att det till viss del kan vara ett problem som sitter hos just chefen.