För företag som arbetar på hög höjd

Det finns företag som specialiserat sig på arbete på hög höjd. För dessa så är säkerheten något som är det allra viktigaste. Ingen får kliva upp på höga höjder utan skyddsutrustning och utbildning i arbete på hög höjd.

Stora fallrisker

Som företag så gäller det att upprättat ett fallskyddsprogram där man utför en så kallad riskanalys på arbetsplatsen. Detta är arbetsgivarens ansvar och det finns experthjälp att anlita för detta. Om en analys visar att det finns stora fallrisker så måste detta åtgärdas innan någon påbörjar sitt arbete. Kan man eliminera riskerna eller måste man ta till mer skyddsutrustning för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Det gäller att man använder den utrustning som krävs enligt den riskanalys som utfärdats.

Utbildning och räddningsplan

För att kunna utföra arbete på hög höjd så ska relevant utbildning finnas. Likaså ska en räddningsplan utfärdas på hur man ska agera vid en eventuell olycka. Personalen ska kunna utföra en räddningsaktion om så skulle behövas. Utrustning ska också regelbundet kontrolleras för att säkerställa funktionalitet och säkerhet. Allt ska dokumentera så man kan gå tillbaka och se vilka kontroller som genomförts på säkerhetsutrustning och säkerhetsanordningar.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetet på hög höjd sker på ett säkert sätt och att det inte finns risker för olyckor. Man ska även se till att de som arbetar på hög höjd har relevant utbildning för arbetet. De ska kunna hantera höghöjdsarbete likaväl som en räddningsaktion. Det ska uppföras en räddningsplan om det finns fallrisker. Där ska det stå hur räddningen ska genomföras och av vem. Det ska även finnas relevant räddningsutrustning i samband med arbetsplatsen.