Få hjälp med CE-märkning på företaget

För många kan det verka som ett oöverstigligt hinder att få sina produkter CE-märkta. Eftersom registreringen kräver kunskap om lagkrav och riktig dokumentation kan det vara bra att låta en expert sköta allt. På det sättet säkerställer ni att ni får CE-märkningen klar snabbare än om ni själva måste lägga tid på handläggningen.

Vad betyder CE-märkning?

Konsumentverket hjälper oss förstå hur vi ska följa regler som är gemensamma med EU när det gäller produktsäkerhet. Om det ni producerar håller måttet, får de en CE-märkning. Hela lagtexten för produktsäkerhet finns hos riksdagen. Ni märker säkert snabbt att det inte är helt lätt att förstå exakt vad ni behöver göra. Viktigt att veta är att en vara kan bli återkallad om en konsument anser att produkten inte uppfyller säkerhetskraven. Det kan bli en dyr historia.

Tillverkaren ansvarar

Att dina produkter uppfyller EU kraven på produktsäkerhet ansvarar ni som tillverkare för. Alltså är det ni som måste se till att de blir CE-märkta. Självklart kan ni få hjälp med detta. På denna sida får ni mer information. Det både underlättar för att personalen på ert företag får tid över till annat och för att CE-märkningen blir genomförd av experter.