Få bort klotter på företagets fastighet

Klotter på fastigheter kan vara problematiskt att få bort och du bör avlägsna det snarast för att öka trivseln. Det beror också på vad klottraren har använt sig av för färg. Det klassas som skadegörelse om det blir klottrat på annans egendom.

Ifall du samverkar med andra fastighetsägare kan klotter minskas. Kolla in här för mer tips för borttagning, tänk även på att välja miljövänliga alternativ.

  • Tvättsvamp med rengöringsmedel
  • Du kan använda dig av högtryckstvätt
  • Blästring kan också vara bra men beroende på underlag
  • Klotterskydd kan du behandla väggar med som en förebyggande åtgärd. Det hindra färg och klotter att tränga in i underlaget och blir lättare att tvätta bort. Det underlättar även vid städning av ställen som lätt blir kraftigt nersmutsade.

Kemikalier

Kemiska medel penslar du ofta på ytan och arbetar in i materialet. Det får då ligga kvar och verka en stund tills färg och klotter löst upp sig. Sedan skurar eller spolar du bort det. Du kan alltid anlita professionella klottersanerare som är experter på området och hjälper till med sanering, ibland ingår även övervakning. Det finns även försäkringar du kan teckna för detta ändamål. Det är bra att förebygga genom att plantera buskar eller liknande vid utsatta ställen. Klätterväxter och spaljéer kan fungera bra.