Effektivisering - gott eller ont?

Lean Production kallades det när denna arbetsmetod och tänkande nådda västvärlden från Japan. Där, inom bilindustrin, var man för att implementera tankesättet att allting ska finnas på rätt plats vid rätt tid. 

Det är över 20 år sedan vi i Sverige började med Lean Production. Det har främst förekommit inom industrin där man vill att produkterna ska bli klar snabbare och på ett mer effektivt sätt. Och detta är bra! Lean Production inom industrin gör att saker bli färdiga i tid och att man lär sig att kalibrera maskinen optimalt och utefter människorna som hanterar den. Många företag tar in specialister på så kallat OEE-verktyg. Svenska företaget Axxos har skapats för att hjälpa företag att bli mer effektiva. Deras verktyg läser av arbetsprocesserna och pekar ut eventuella brister som kan förbättras. 

En annan del av tänket handlar om att stryka onödiga saker på företagen: minska på mötena, allting ska finnas nära till hands och arbetsuppgifter ska vara genomskinliga och förstådd av alla. Det låter också som en väldigt positiv sak. Drar man ned på de onödiga sakerna får man mer tid till det viktiga arbetet. 

Dock har detta med Lean Production en negativ sida. Effektiviseringsvågen ha tagit sig in i vården, i skolan och på andra platser inom kommun och välfärd. Numera måste sjuksköterskor vara effektiva i sitt jobb, eftersom nedskärningar kräver det. Och det har visat sig att just inom denna typ av branscher är effektivteten positiv, men det varar inte för alltid.

Till slut går arbetsmoralen och hälsan för de anställda ned. Det blir för tungt och jobbigt att vara effektiv under en hel arbetsdag, speciellt om man har ett ganska monotont arbete. Promenaden till skrivaren kanske är ett skönt avbrott för de anställda och när man börjar lägga mer vikt på effektivitete än personal- och patientvård, börjar hela organisationen att fallera.