Due dilligence

Due dilligence kallas ibland för företagsbesiktning i Sverige och är en arbetsprocess för att samla och analysera information, ofta i samband med strategiska förändringar i företaget eller vid förvärv av sådant som egendomar, intellektuell egendom, produkter och liknande.

Även om vi kan använda både den svenska och engelska termen för att mena samma sak är det allmänt uppfattat inom företagsvärlden att due dilligence har en bredare betydelse än det vi bara kallar företagsbesiktning i Sverige.  Due dilligence är något som kan dyka upp i flera olika områden och är bland annat en term som används bland annat inom internationell rätt.

Medan somliga företag väljer att utföra sin egen företagsbesiktning är det långt ifrån ovanligt att företag använder sig av externa konsulter för att hantera olika aspekter av detta. Söker man till exempel göra en finansiell besiktning är det inte svårt att hitta ett företag som kan sköta detta åt en. I detta arbete söker man analysera ett företags data och utgår ofta från företagets egna redovisning.

Andra former av företagsbesiktning kan vara riktad mot juridiska frågor som eventuella tvister som pågår, viktiga avtal som måste ses över och liknande. För sådana ärenden är det vanligt att man vänder sig till en advokatbyrå. De kontaktas även ofta för att utföra skattebesiktningar som bland annat kan vara av vikt då man funderar på möjligheten att använda koncernbidrag eller andra former av skatteoptimering.

Vad det än är brukar man dela in besiktningen i fem separata steg:

  1. Förberedelse - där målsättningar och risker diskuteras mellan besikningsgruppen och uppdragsgivaren.
  2. Informationsförfrågan - där besiktningsgruppen sammanstället vilka områden som ska undersökas.
  3. Analys - där besiktningsgruppen analyserar information som tagits fram och eventuellt intervjuar personal.
  4. Rapportering - där resultaten av analysen presenteras till uppdragsgivaren, ofta både muntligt och skriftligt.
  5. Implementering - där uppdragsgivaren tar itu med problem som rapporteringen har belyst.