Bra hjälpmedel på företaget vid hörselnedsättning

Det kan finnas olika skäl till att din anställde lider av hörselnedsättning. Dels kan det bero på en medfödd skada eller så har nedsättningen kommit gradvis genom åren. Att som anställd drabbas av detta kan göra arbetet lidande.

Din medarbetare kan få svårt att hänga med vid samtal, möten där många talar samtidigt blir svårtolkade, lätt för missuppfattningar och en allmän känsla av att inte kunna delta fullt ut. Det är en påfrestande situation för dig som företagare och för den drabbade.

Genomgå test och få rätt hjälpmedel

När du och din anställde upptäcker att besvären påverkar arbetsförmågan är ett första steg att bekräfta nedsättningen genom ett hörseltest. Testet är smärtfritt och svaret får ni omedelbart. Först sker en visuell kontroll av hörselgången av en audionom och därefter ett hörseltest i ett tyst rum. Resultat av testet samt individuella samtal leder fram till rätt hjälpmedel för din anställde. Ett alternativ kan vara hörapparat, men även andra skydd såsom hörselskydd för att förhindra ytterligare försämring.

Ta hjälp av en hörselspecialist

När det uppstår problematik med hörselnedsättning är det tryggt att ta in specialistkompetens som kan bistå med kvalitativ rådgivning och teknik. Ta en titt online och boka en konsultation så din anställde kan känna stöd och få den hjälp hen behöver.