Behovet av riktigt stora maskiner

Rivning av byggnader finns det behov av i olika sammanhang. Det kan vara så att du är en privatperson som ska bygga hus på tomten och behöver riva den byggnad som stod där innan.

Behovet av rivningsarbete kan också uppstå hos fastighetsägare om nybyggnation är aktuellt. En otjänlig byggnad som är i så dåligt skick att du inte kan renovera den kan vara en annan orsak. När du fått rivningslov från kommunen kan du börja planera för vilka maskiner som du ska hyra för att komma igång.

Olika maskiner för rivning

Numera använder entreprenader avancerade rivningsmaskiner på larvfötter för att utföra rivningar. Den långa maskinarmen kan förses med olika verktyg för att effektivisera rivningen.

Det finns också avancerade rivningsrobotar som du kan fjärrstyra. De är särskilt lämpliga om du måste riva en byggnad eller konstruktion på en otillgänglig plats. Den kan du även använda om det är risk för fara i form av ras eller för att giftiga material kan sippra ut.

Hantera stenblock och andra material

Om det finns stora stenblock som du måste ta hand om är en stenspräckare en oumbärlig maskin. Den sönderdelar snabbt sten och bergspartier så att du får schaktmassor som går lättare att transportera bort. Här kan du klicka vidare till en stenspräckare och mer information om dem.