Bättre planering

Att som företagare måsta planera är nog bland det viktigaste man gör. Att prioritera vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt kan vara svårt i bland. Dagarna går och veckorna likaså. Att planera inför varje månad så inget faller mellan stolarna är ett måste.

Om man sätter sig ner antingen med en företagsledning, arbetskamrater eller hur situationen nu ser ut och planerar för varje månad i stora drag vad som ska ske. För att sedan kanske ha kortare veckomöten för att bara kolla upp att allt går enligt planen. Att följa en plan är bra då kan man känna sig rätt säker på att inget missas och alla vet vad som gäller i den kommande planeringen.

För att kunna planera så kan det vara bra att man följer ett system och att alla inblandade sitter med samma typ av kalendrar så man enkelt förstår var den andre är och har skrivit in. Gemensamma större kalendrar på whiteboard kan vara bra i konferensutrymmet där man skriver in viktiga datum som när en deadline ska vara eller liknande. Att få saker och ting nedskrivet gör det mycket lättare att komma ihåg, och framförallt om man ser det dagligen.

Digitala kalendrar kan vara bra om du är på resande fot och kanske inte sitter på ditt kontor med tillgång till whiteboard och annat. Gemensamma system där man skriver in möten och liknande kan hjälpa dig som företagare mycket. Viktigt är också att planera in din lediga tid så att får tid för återhämtning, rekreation och tid med din familj och vänner.