Att likvidera

Har du ett aktiebolag som du vill göra dig av med? Är det dags att gå vidare eller har du helt enkelt tröttant på branschen och valt något annat? Vilka skäl du än må ha, kan vi berätta varför det är effektivit och bra att likvidera företaget. 

Om du väljer att avsluta och lägga ned ett aktiebolag, kan du förvänta dig att få vänta i ett halvår och upp till ett år innan du ser några pengar. Och resan dit är inte så simpel heller: det finns omfattande regelverk som man måste ta sig igenom och du är tvingad att fortsätta göra årsredovisningar, deklarationer och ha ansvar för bolaget till dess att allting är nedlagt. 

Likvidationer är en informationsfylld sajt som berättar att det finns fem sätt att avveckla ett aktibolag: 

  • Livkvidation
  • Försäljning
  • Fusion
  • Delning
  • Konkurs

Och när man ska livkidera är det klart rekommenderat att man snabbavvecklar bolaget istället för att göra allting själv. Om du ska likvidera bolaget själv måste du hålla bolagstämma där alla aktieägare ska komma överens om att företaget ska likvideras. Man måste utse en likvidator och det får inte vara någon som är styrelseledamot i bolaget. Kan ni inte utse en likvidator kommer Bolagsverket att göra det åt dig. Du måste samla en hel hög med dokument som Bolagsverket kan gå igenom och se till att allting följer regelverket. Därefter är det dags att fylla i blankett 832 och betala en registreringsavgift på 1000 kronor. Allt detta är bara det första steget av likvidationen och detta pågår i upp till halvår medan Bolagsverket  kallar okända borgenärer. 

Snabbaveckling betyder att du får betalat för aktiebolaget på en gång, utan väntetid. Du får betalt och ett företag tar på sig ansvaret att likvidera ditt företag. Du får ett konkurrenskraftigt pris för aktebolaget och framförallt slipper du sköta om ett "dött företag" i flera månader i väntan på att få ut dina pengar.