Förtroendegivande ledarskap

Sida 2

Skapa en trivsam arbetsmiljö

31 aug 2015

En trivsam arbetsmiljö mår alla bra av och bör tillhöra en hög prioritet inom alla företag. Både personal och i förlängningen även företaget själv. En bra arbetsmiljö handlar om allt från hur arbetsklimatet är kollegor emellan till ledarskap och den fysiska arbetsmiljön som luft, ljus, ljud, ergonomiska möbler och arbetsställningar samt hur stressnivån är. Ett [...]


Rekrytera rätt

20 aug 2015

Du som någon gång har letat efter rätt personal till en verksamhet känner till att det är mycket svårare än det låter. Idag vänder sig därför många företagare till en head hunter för hjälp. Försök sätta dig in i en situation där du konstant söker efter en eller flera erfarna personer som måste stämma in [...]


Utforma ett vinnande anbud med hjälp av en konsult

29 jul 2015

Om man driver ett eget företag av något slag är chansen stor att man förr eller senare förväntas skapa ett anbud. Ett anbud är helt enkelt en offert som lämnas in i förhoppning om att vinna ett visst kontrakt eller avtal. I anbudet beskriver man den produkt eller tjänst som man kan leverera till köparen [...]


Arrangera företagsaktiviteter

28 jul 2015

Företagsaktiviteter av olika slag håller igång företaget och tar det till nya nivåer. Det kan handla om allt från att visa upp sig och skapa kontakter till att utveckla och stärka personalen. Ett aktivt företag har alla möjligheter till att växa och utvecklas. Interna företagsaktiviteter gynnar ofta personalen och i förlängningen även företaget. Det kan [...]


Få hjälp med att vidareutveckla ditt företag

26 jul 2015

När du har drivit ditt företag en tid så kanske det är dags att vidareutveckla det. En verksamhet kan utvecklas på många olika plan och man når sällan den fulla potentialen utan det går alltid att hitta faktorer som exempelvis kan öka lönsamheten, stärka ryktet eller få personalen att trivas bättre. Börja med att skriva [...]


Hur når du dina kunder?

24 jul 2015

Kunderna är viktiga för ett företag. Det kan förmodligen alla företagare som sysslar med kundkontakter skriva under på. Kunderna är ett företags uppgång eller fall och om de försvinner blir företaget inte särskilt långlivat. Därför gäller det att vårda befintliga kundrelationer och samtidigt skapa nya. En stabil och växande kundkrets skapar en trygg framtid för [...]


Flytta företaget - platser där stora företag stortrivs

21 jul 2015

Att flytta företaget eller kanske starta upp på annan ort är ett stort åtagande. Och har man friheten att välja lite vart man ska starta upp, blir även valet av land väldigt svårt. Vi har gjort lite efterforskningar och kommit fram till några platser där kända företag stortrivs, och där det inte är något fel [...]


Samarbeta med andra företag

15 jul 2015

Att samarbeta med andra företag kan göra stor skillnad för ett företaget. Beroende på vilken typ av verksamhet du har så kan du tjäna på att samarbeta med andra företag. Det måste inte nödvändigtvis röra sig om andra företag inom samma bransch utan givande samarbeten kan ske på många olika sätt. Samarbete med andra företag [...]


Praktisk långstidsförvaring

14 jul 2015

I den digitala tidsåldern är det allt viktigare att spara all information som vi dagligen producerar och konsumerar. Aldrig vet man när det där gamla avtalet eller mailet åter igen kan bli aktuellt.  Fördelarna De stora fördelarna med att hålla sitt arkiv digitalt är att hanteringen blir mycket mer praktisk. Sökning av filer blir inte [...]


Var mån om din personal

26 jun 2015

En personalstyrka som mår bra är ofta synonymt med ett företag som mår bra och tvärtom. Personal som inte trivs eller mår bra på jobbet kommer förmodligen att leda till sämre produktivitet och kanske höga sjukskrivningar. Ett företag som tar hand om sin personal kan med andra ord räkna med en högre effektivitet och produktivitet, [...]


En lyckad rekrytering

17 jun 2015

Att rekrytera ny personal kan ofta vara komplicerat och framför allt tidskrävande. Det är en ganska lång process och är man inte van att intervjua och anställa personal kan det vara svårt att bedöma vem som är bäst lämpad för tjänsten. Genom att följa vissa steg i processen kan man dock säkerställa att allt går [...]


Vidareutbilda din personal

14 jun 2015

Personalen är en otroligt viktig byggsten i ett företag och man bör vara mån om de anställda om man är mån om företaget. Personerna som jobbar på ett företag är inte bara utbytbara reservdelar utan viktiga individer som alla kan bidra med någonting viktigt till verksamheten. Ett sätt att visa omtanke är att erbjuda vidareutbildning. [...]


Att likvidera

5 jun 2015

Har du ett aktiebolag som du vill göra dig av med? Är det dags att gå vidare eller har du helt enkelt tröttant på branschen och valt något annat? Vilka skäl du än må ha, kan vi berätta varför det är effektivit och bra att likvidera företaget.  Om du väljer att avsluta och lägga ned [...]


Gör vad du är bra på – Anlita konsulter på resten

2 jun 2015

För att nå en hög produktivitet och effektivitet på en arbetsplats är det viktigt att välja vad man ska lägga ner tid och energi på. De anställda har spetskompetenser som självklart ska utnyttjas. Detta eftersom de just har en specialkunskap inom detta område. Men finns inte spetskompetensen bör konsulter hyras in. Det kan ibland ses [...]


Välj rätt ledarskapsutbildning

2 jun 2015

Behöver du som chef ledarskapsutbildning? Det krävs ett mått av ödmjukhet för att svara ja på den frågan. Men den chef som anser att man inte behöver utbildning är nog den som behöver det allra mest. Det finns en mängd olika ledarskapsutbildningar och det gäller därmed att se över utbudet för att hitta vad som [...]


Förtroendegivande ledarskap

1 jun 2015

Vad är nyckeln till hög produktion, en god lönsamhet och ett företag som växer och rör sig framåt i utveckling? Är det låga priser för att få sälja mycket, utbildning av personalen eller möjlighet att köpa upp andra företag för att på så vis växa? Grunden ligger mycket i ett bra ledarskap. Ett bra och [...]